Scriptnyelvek óra

A február 3.-i vizsga helyszíne a Déli tömb 0-827-es terem lesz. A vizsga reggel 8 órakor kezdődik.


Várom az órára vonatkozó konstruktív kritikákat szóban és emailben is. Az órával kapcsolatos levelek tárgya, ha kérhetem, így nézzen ki:
[script] <subject>

Az órán nagyvonalakban az alábbi témákról lesz szó:

A legnagyobb hangsúly a két programozási nyelvre esik.

Követelmények

A tárgy teljesítéséhez egy emailben előre egyeztetett feladatot kell megoldani és személyesen bemutatni.

A program a következőknek feleljen meg:

A példa kedvéért letölthető néhány korábban beadott program:

A programot megfelelően le is kell dokumentálni. Ehhez szükséges:

Egyéb speciális követelmények

Formai követelmények

A forrás és a dokumentáció egy Vezeteknev.Keresztnev formájú könyvtárban legyen (ékezetek nélkül). Küldeni egy tömörített állományt kell, aminek a neve Vezeteknek_Keresztnev.<ext> alakú, ahol ext a tömörítőd által használt kiterjesztés. Legyetek szívesek a könyvtárat tömöríteni, ne csak a file-okat benne! (Másképpen fogalmazva: azt szeretném, ha kitömörítéskor csak egy könyvtár keletkezne az aktuális könyvtárban.)

A Vezeteknev.Keresztnev könyvtárban a következő könyvtárstruktúrának kell jelen lenni:

Vezeteknev.Keresznev/
           doc/   - dokumentációk
           lib/   - modulok
           bin/   - futtatható programok (főprogram)

Jegyszerzés

Jegyet a vizsgaidőszakban lehet szerezni, később meghirdetett időpontokban. A jegyszerzéshez először a kész programot el kell küldeni egy héttel a vizsga napja előtt. A levélre válaszolni fogok és esetleg néhány módosítást is kérek. Ezek elvégzése után kell a programot a vizsgán bemutatni és néhány feltett kérdésre felelni.

Az óra anyaga

Az órán vetített diák letölthetők innen. A bemutatott példaprogramok letölthetők innen.

Hasznos linkek

Néhány hasznos link, ami segíthet a feladatok megoldásában: